Wat is kinderreuma?

Op deze pagina;

  • Wat is (kinder)reuma 
  • Diagnose van kinderreuma 
  • Onderzoeken bij kinderreuma

Reumatische aandoeningen bij kinderen

Wat is reuma?

Reuma is een overkoepelende term voor meer dan 200 aandoeningen die botten, spieren en gewrichten, en soms ook de organen kunnen treffen.

Sommige vormen van reuma veroorzaken ontstekingen of inflammatie: dat wordt inflammatoir reuma genoemd. Het afweersysteem valt hierbij de eigen lichaamsweefsels aan. Dat heet auto-inflammatie of auto-immuniteit.

Andere vormen van reuma worden veroorzaakt door slijtage, zoals artrose, door hormonale factoren, zoals osteoporose, of door stofwisselingsstoornissen, zoals jicht.Is reuma niet iets van bejaarden?

Als er over reuma gepraat wordt, dan denken de meeste mensen aan artrose. Inderdaad: een ouderdomsziekte ten gevolge van slijtage. Al kan ook deze vorm soms bij jonge(re) mensen voorkomen.

Laattijdige of inefficiënte behandeling van kinderreuma leidt tot gewrichtsschade zoals artrose en vergroeiingen.

Hoe langer het duurt tot de diagnose en de opstart van de behandeling, hoe moeilijker het kan zijn om de reuma onder controle te krijgen.

Daarom is een snelle diagnose en behandeling erg belangrijk.
Wat is kinderreuma?

Kinderreuma ontstaat per definitie vόόr de leeftijd van 16 jaar. Hier is geen “minimumleeftijd”: zelfs kindjes van slechts enkele maanden oud kunnen de eerste symptomen vertonen.

De diagnose kinderreuma verandert niet na je 17° verjaardag. Voortaan wordt je behandeling dan wel opgevolgd en aangepast door een reumatoloog “voor volwassenen”.

De transitie naar volwassenenzorg vraagt een geschikte begeleiding en ondersteuning waar de jongere en zijn toekomst centraal staan.

Bekijk hier de folder over transitiezorg van "Hand in Hand Samen tegen reuma".


Zijn er verschillende soorten kinderreuma?

Op de pagina ziektebeelden vind je meer informatie over de verschillende vormen van kinderreuma, hun oorzaken en behandeling. 

JIA of voluit Juveniele Idiopathische Artritis is de meest voorkomende vorm van kinderreuma. Idiopathisch wil zeggen: de oorzaak is niet gekend. Naar schatting lijdt 1 kind op 1000 hier aan. Andere vormen van kinderreuma zijn veel zeldzamer, zoals juveniele dermatomyositis of juveniele systeemlupus (SLE).


Er bestaat sinds kort een boekje waarin op kindermaat wordt uitgelegd wat kinderreuma is en betekent.

Op de pagina 'Kijk mijn gewrichten' vind je hierover meer informatie. Als je bij je arts nog geen boekje kreeg kan je het hier ook bestellen. 


Diagnose van kinderreuma

Een vroege diagnose draagt bij tot een betere prognose

Innovatie - - - Reuma genezen door tijdige diagnose en adequate behandeling

Bij laattijdige diagnose van kinderreuma kan er al onomkeerbare schade ontstaan zijn in de gewrichten en wordt de controle over de auto-immune inflammatie of ontsteking des te moeilijker.
Daarom is vroege herkenning van tekens die wijzen in de richting van kinderreuma heel erg belangrijk.

Heeft de huisarts of de kinderarts een vermoeden in de richting van kinderreuma uitgesproken, vraag dan zo snel mogelijk om een doorverwijzing naar een kinderreumatoloog.

Hoe stel je kinderreuma vast? Waarop moet je letten als pediater of huisarts?

Prof. dr. Dehoorne: ‘De eerste klachten kunnen vaag zijn: een kind hinkt lichtjes, een knie of een enkel is gezwollen en doet pijn … Een specifieke test om kinderreuma vast te stellen is er niet. Pas als je een infectie of andere oorzaken kunt uitsluiten en de gewrichtsontsteking langer dan zes weken aanhoudt, kun je aan kinderreuma als oorzaak denken. Aanvullend onderzoek kan die diagnose bevestigen: beeldvorming van de gewrichten en bloedonderzoek om onder meer ontstekingswaarden te bepalen.’

De echte oorzaak van kinderreuma is niet gekend. Je hebt als ouder niets verkeerds gedaan, het overkomt je kind gewoon.

We kunnen kinderreuma niet genezen. Waaruit bestaat de behandeling dan wel?

Prof. dr. Dehoorne: ‘We kunnen wel de auto-immuunreactie en de ontsteking onderdrukken en de pijn verzachten of wegnemen. Dat doen we in afwachting van een spontane remissie (Een remissie betekent dat de klachten van pijn, abnormale vermoeidheid en bewegingsbeperking in de gewrichten voldoende verdwijnen). Die doet zich bij een groot deel van de patiënten voor, al kunnen we niet voorspellen wanneer. De introductie van biologische geneesmiddelen (biologicals) heeft de prognose en de levenskwaliteit van de patiënten fors verbeterd. Een ander onderdeel van de behandeling is revalidatie, om de functie van het gewricht te behouden en vergroeiing te voorkomen. De behandeling is heel complex: daarom is samenwerking van verschillende specialisten noodzakelijk.’

Een extra aandachtspunt zijn oogontstekingen?

Prof. dr. Dehoorne: ‘Vooral bij kinderen met oligoarticulaire JIA kunnen oogontstekingen voorkomen, ook op momenten dat er geen gewrichten ontstoken zijn. Het vervelende is dat die oogontstekingen asymptomatisch verlopen: het kind zelf en de omgeving merken er meestal niets van. Het is dan ook erg belangrijk om ze tijdig te herkennen, anders kunnen ze tot visusverlies leiden. Daarom moeten kinderen met een verhoogd risico elke drie tot zes maanden naar de oogarts, die hun ogen onderzoekt met de spleetlamp.’

Bron: (c) uzletters UZGent


Beeldvorming bij kinderreuma (c) UZ Gent

Onderzoeken bij kinderreuma

Klinisch onderzoek

Om de diagnose te stellen is vooral het verhaal en het lichamelijk onderzoek belangrijk. De reumatoloog kijkt en voelt of er gewrichten ontstoken zijn. Ter ondersteuning hiervan maakt de reumatoloog gebruik van aanvullende onderzoekingen.


Bloedonderzoek

Heeft je kind hoge BSE- en/of CRP-waarden dan worden die bij volgende bloednames gebruikt om de graad van ontsteking of inflammatie te volgen.

Toch kan je kind normale waarden hebben voor deze laboparameters, ondanks activiteit van reuma.

Je bloed kan ook worden onderzocht op reumafactoren. Reumafactoren zijn eiwitten die met het afweersysteem te maken hebben. Als deze reumafactoren aanwezig zijn, dan verloopt de ziekte vaak iets ernstiger. Maar er bestaan ook vormen van JIA waar deze reumafactoren niet aanwezig zijn. 

Reumafactoren zijn elementen in het bloed die een diagnose kunnen helpen bevestigen. Als ze aanwezig zijn dan verloopt kinderreuma vaak ernstiger. Sommige vormen van kinderreuma zijn evenwel reumafactor negatief: die bloedanalyse is “normaal” en toch is er sprake van reuma.

Een HLA-B27 test wordt ook meestal aangevraagd. HLA-B27 is een soort bloedgroep van de witte bloedcellen, zoals je voor de rode bloedcellen wordt ingedeeld in bloedgroepen A, B, AB of O.

HLA-B27 is positief bij ongeveer 9% van de normale Vlaamse bevolking.

Volwassen personen met axiale spondyloartritis SpA zijn 90% positief voor deze factor, 10% hebben dit gen echter niet.

Bij de jeugdige vorm van SpA, die jSpA of juveniele SpA wordt genoemd, zijn zowat 85% van de kinderen positief voor deze bloedgroep van witte bloedcellen. 15% ervan hebben deze bloedgroep niét.


Beeldvorming

RX (Röntgenfoto)

Op een röntgenfoto is te zien of een gewricht is beschadigd. Meestal is dit pas te zien in een later stadium van de ziekte of bij een agressief verloop van de artritis.

CT-scan

Een CT-scan (Computer Tomografie) is een onderzoekstechniek die gebruik maakt van röntgenstraling. Je wordt in een apparaat geschoven dat de doorgelaten straling detecteert en meet. Een computer zet de opgevangen signalen om in 3D-informatie die op een beeldscherm bekeken wordt. De blijvende technische innovaties zorgen ervoor dat er steeds minder straling nodig is tijdens het onderzoek.

Echografie

Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

PET-scan 

Een PET-scan (Positron Emission Tomografie) is een isotopisch onderzoek waarbij een zwak radioactieve stof (isotoop) wordt ingespoten. Het meest gebruikte isotoop bij PET-scans is FDG, een fluorhoudende suiker met een levensduur van hooguit twee uur. Je loopt dus helemaal geen gevaar om bestraald te worden. Eventuele problemen worden zichtbaar gemaakt via het radioactief gemerkt suiker. Na inspuiting volgt een PET-scan om deze problemen in beeld te brengen.

MR-scan (magnetische resonantie) 

Een MR-onderzoek is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van sterke magneetvelden en radiogolven (geen röntgenstraling). Je wordt in een apparaat geschoven dat informatie over de eigenschappen van de onderzochte weefsels in beelden kan omzetten.

Het onderzoek vraagt stilliggen gedurende bijna 20 minuten en vereist bij jonge kinderen vaak verdoving of sedatie.

Skeletscintigrafie of botscan 

Skeletscintigrafie of botscan is een beeldvormende techniek waarbij een afbeelding gemaakt wordt van het skelet door het bot eerst op te laden met een radio-actieve isotoop. Na de inspuiting van een zeer kleine dosis van een kortlevend radio-actief materiaal, moet er een aantal uren gewacht worden zodat het product de kans heeft zich in te bouwen in het bot. Met een gammacamera wordt er dan een opname van het skelet gemaakt, die aantoont waar de radioactiviteit zich bevindt.


Gebaseerd op: (c) Imelda ziekenhuis Bonheiden

Vragen over onderzoeksresultaten kan je deze best bespreken met de arts: die kent het kind en het volledige plaatje.


Wat is kinderreuma?

WORDday presentaties

Op 18 maart hielden we aan de Universiteit Antwerpen een infonamiddag met artsen uit de verschillende universitaire ziekenhuizen. Dit zijn de presentaties van de sprekers.

Eerste hulp bij kinderreuma

Kind of jongere met reuma; recent een diagnose gekregen, of zelfs nog niet? Heel wat vragen en nood aan antwoorden? Wij zijn er voor jou: kind, jongere, broer, zus, (groot)ouder of leerkracht en proberen een antwoord te bieden op veel gestelde vragen.

Ziektebeelden binnen de kinderreumatologie

Reumatische ziekten bij kinderen worden meestal veroorzaakt door een auto-immune of auto-inflammatoire aandoening van de gewrichten, spieren, bloedvaten en/of andere organen. *Oorzaken °Autoimmuun vs autoinflammatoir *Wat doet ons afweersysteem *Overzicht verschillende aandoeningen

Behandelingsopties voor kinderreuma

Welke behandelingen zijn er voor kinderreuma: *Medicatie *Kinesitherapie *Bewegen *Heeft voeding een plek in de behandeling van kinderreuma?

Leven met kinderreuma

Kinderreuma is een chronische ziekte: dit betekent een uitdaging. Het kind is soms ziek, moe, heeft pijn en kan daardoor niet altijd zomaar doen wat het wil. Ook voor de ouders en de omgeving is dit een uitdaging. Een multidisciplinaire zorg is dan ook geen overbodige luxe.

Kinderreuma op school

Wat als je kind teveel lessen mist, door een opstoot tijdelijk niet naar school kan of geen volledige schoolweek aan kan? Er zijn verschillende opties die je kind of jongere helpen om tijdens een moeilijke periode school en ziek zijn te 'combineren'.

Waar kan ik terecht?

Waar vinden we een kinderreumatoloog, wat als een kind niet voltijds naar school kan, hoe regel ik als ouder mijn afwezigheden op het werk...? Wegwijs in de mogelijkheden

Prikangst overwinnen

Voor vele kinderen, jongeren én ouders, is het wekelijkse prik-moment een waar ‘drama’. Maar dat hoeft het niet te zijn! Mama Mary ging samen met de 5-jarige Ella aan de slag met onze tips en werkte een stappenplan uit waarbij Ella zich veilig kon voelen.

Kijk, mijn gewrichten

Kijk, mijn gewrichten door Noozi: voor nieuwsgierige kinderen die graag weten wat kinderreuma nu eigenlijk is

Osteoporose bij kinderreuma: een complex verhaal

Kinderreuma kan om verschillende redenen gepaard gaan met botontkalking. Gezonde voeding en voldoende bewegen zijn noodzakelijk om je botgezondheid op peil te brengen

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x