Kinderreuma op school

Op deze pagina

 • De school informeren
 • Wat als een opstoot deelname aan schoolse activiteiten bemoeilijkt?
 • Afwezigheden op school (en codewoorden zoals TOAH, Bednet, SnZ en flexibel leertraject)

De school informeren

Op deze webpagina geven we een overzicht van mogelijkheden zodat elk kind/jongere ten volle hun talent kunnen ontplooien.


Voor de kleuter- en lagere school is er de folder JIA op school


Voor de middelbare school is de folder JIA en u beter geschikt

Het is belangrijk dat het kind gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk te blijven bewegen, om – zo veel als de ziekte toelaat – mee te doen met de dagelijkse activiteiten thuis en op school en ook andere activiteiten te doen die het fijn en ontspannend vindt. Dit geeft positieve energie en voorkomt of vermindert conditieverlies of verlies van spiermassa en spierkracht. Anderzijds moet overmatige inspanning en uitputting vermeden worden. De algemene regel is om aandacht te hebben voor pijnsignalen, en activiteiten niet te forceren maar wel zoveel beweging als mogelijk toe te laten.

Ook op school is het belangrijk om het kind gewoon te laten meedoen aan de les en turnles, en het net zo goed te respecteren wanneer het kind aangeeft dat het even niet gaat. In de turnles kan een aanpassing betekenen dat een kind dat het moeilijk heeft om mee volleybal te spelen, wel zonder problemen mee kan zwemmen. Of het kan even rust nemen tussen oefeningen door.

Wanneer het kind moeilijk de trappen kan nemen en het klaslokaal zich op een verdieping bevindt, kan een aanpassing op school zijn dat het kind (tijdelijk) de toestemming krijgt om – samen met een vriendje of vriendinnetje – binnen te blijven in het klaslokaal tijdens de pauze.

De arts of kinesitherapeut kan indien nodig een attest bezorgen voor de nodige aanpassingen.

Ervaring leert ons dat het omgaan met de ziekte een leerproces is waarbij kinderen ondersteund moeten worden, maar waarbij ze ook leren voor zichzelf te zorgen en zelf in te schatten wanneer hun grens bereikt is of wanneer de pijn te hevig is.

Als ouder of leerkracht betekent dit dat het essentieel is om aandachtig te zijn voor de moeilijkheden die de aandoening met zich kan mee- brengen. Maar het is even essentieel om vertrouwen te geven in het potentieel van het kind, en het ook op een juiste wijze te stimuleren.

Bron: (c) UZ Leuven - informatie voor patiënten

Wat als een opstoot deelname aan schoolse activiteiten bemoeilijkt?

In elke school kan je terecht bij een zorgcoördinator en het CLB: zij dragen er mee zorg voor dat er tegemoet gekomen wordt aan de noden van je kind, hetzij binnen de brede basiszorg, hetzij via een plan op maat dat rekening houdt met de sterktes en zwaktes van de leerling. 

 • Zo kan er bijvoorbeeld bekeken worden of er mogelijkheid bestaat om de leerling toelating te geven om gebruik te maken van de lift. 
 • Als vingers of polsen geen belasting aan kunnen, dan is typen misschien gemakkelijker dan schrijven? 
 • Is de school bereid om verbeter-sleutels of digitale versies van het lesmateriaal ter beschikking te stellen? 
 • Blijft er na schooltijd en kinesitherapie vaak niet genoeg tijd over om al het huiswerk te maken? In dialoog met de leerkracht kan er mogelijk een compromis gevonden worden. 
 • Als je week na week merkt dat de leerling het eind van de week niet haalt, kan je nadenken over een manier om al dan niet tijdelijk, wat meer rust in te bouwen. 
 • Aarzel niet om ook de arts, kinesitherapeut, reumaverpleegkundige, psychologe of iemand van ORKA te betrekken: zij hebben er ervaring mee om vanuit de mogelijkheden eventuele problemen aan te pakken. 

Bespreek eventuele aanpassingen steeds met de leerling en hou rekening met hun wensen of gevoeligheden: aanpassingen die niet gedragen zijn door de leerling zelf zijn gedoemd hun doel voorbij te schieten. 

Afwezigheden op school

Bij kinderen met een reumatische aandoening is het mogelijk dat ze regelmatig afwezig zijn op school, zeker in een fase waarin de ziekte erg actief is. Dat kan het voor kinderen moeilijk maken om telkens opnieuw de draad op te nemen en de leerstof te volgen. Het is belangrijk om voor zoveel mogelijk continuïteit te zorgen.

Helena (19 jaar - juveniele SLE)

Tijdens mijn vierde en zesde middelbaar ben ik telkens een half (school)jaar ziek geweest. Dankzij de combinatie van ALLE mogelijkheden (flexibel leertraject, TOAH, Bednet en bijles via 'School en Ziek zijn') behaalde ik toch mijn diploma Wetenschappen-wiskunde met onderscheiding en maak ik nu mijn droom waar: 

Biologie studeren aan de UA (Universiteit Antwerpen)! 


Hoe kan ik les volgen als ik lang ziek ben?

Als je lang ziek bent, heb je nog steeds recht op onderwijs.

Wanneer je langdurig of chronisch ziek bent, zijn er verschillende mogelijkheden om de lessen toch nog mee te volgen.

Je bent langdurig ziek als je door een ziekte of ongeval minstens 21 kalenderdagen of 3 weken onafgebroken afwezig blijft op school en daarna nog niet in staat bent om meer dan 5 halve dagen de lessen te volgen. Vakantieperioden, ook over de schooljaren heen, tellen mee. Als je binnen 3 maanden hervalt, is er geen wachttijd meer.

Je bent chronisch ziek als je minstens 6 maanden in behandeling bent.

TOAH of Tijdelijk Onderwijs Aan Huis

Tijdelijk onderwijs aan huis bij een chronische ziekte: bij chronische ziekte moeten de betrokken personen maar één schriftelijke aanvraag per school indienen bij de directie.Link


Je komt in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis na een wachttijd van 9 halve schooldagen. Deze moeten niet opeenvolgend zijn. Als je bijvoorbeeld 2 keer per week niet naar school kan omwille van een nierdialyse, heb je na bijna 5 weken recht op tijdelijk onderwijs aan huis.

Je kan dan beroep doen op de school om 4 uur per week les te krijgen. Als je op maximum 10 kilometer van de school woont is dat zelfs een recht (20 kilometer voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs). Woon je verder, dan kiest de school wat er gebeurt.

Om tijdelijk onderwijs aan huis te kunnen volgen, vraag je aan de arts een attest van langdurige of chronische ziekte. Voor een langdurige ziekte mag de huisarts dat attest afleveren. Voor een chronische ziekte schrijft de specialist het voor. Met dit attest gaan je ouders naar de schooldirectie. Die geeft hen een formulier om tijdelijk onderwijs aan huis aan te vragen. Je ouders vullen dat aanvraagformulier in en geven het terug aan de schooldirectie. Samen met de klastitularis, de arts en je ouders zal de school daarna een afspraak maken waar en wanneer een leerkracht van je school jou kan bezoeken om gedurende 4 uur per week bijles te geven. Tijdelijk onderwijs aan huis is volledig gratis. De Vlaamse Overheid financiert je school met extra lestijden en de leerkracht krijgt een verplaatsingsvergoeding.

Om praktische redenen geldt de maatregel niet voor leerlingen:

 • in het HBO 4 (hoger beroepsonderwijs);
 • in het deeltijds beroepsonderwijs;
 • in de alternerende beroepsopleiding;
 • in het BuSO in de vierde graad BSO.

Bron: Vlaamse scholierenkoepel


Bednet: mee met de les

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten, van thuis uit. Leerlingen die langdurig, regelmatig of deeltijds afwezig zijn door ziekte zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.

Folder


Link


School en ziek zijn

Ook School na ziekenhuis genoemd. Deze vrijwilligersorganisatie biedt gratis studiebegeleiding voor langdurig zieke of revaliderende leerlingen
Folder

Link


Flexibel leertraject

 • Spreiding van de lessen van 1 leerjaar over 2 schooljaren
 • Spreiding van het lesprogramma van een graad over 3 schooljaren
Link


Ouders voor inclusie

Hulp en advies nodig om het schooltraject terug op de baan te krijgen? OVI zet zich in voor het recht op onderwijs en redelijke aanpassingen voor elke leerling.


Kinderreuma op school

Wat is kinderreuma?

We geven een antwoord op de meest voorkomende vragen over reuma bij kinderen en jongeren. *Wat is (kinder)reuma *Diagnose van kinderreuma *Onderzoeken bij kinderreuma

WORDday presentaties

Op 18 maart hielden we aan de Universiteit Antwerpen een infonamiddag met artsen uit de verschillende universitaire ziekenhuizen. Dit zijn de presentaties van de sprekers.

Eerste hulp bij kinderreuma

Kind of jongere met reuma; recent een diagnose gekregen, of zelfs nog niet? Heel wat vragen en nood aan antwoorden? Wij zijn er voor jou: kind, jongere, broer, zus, (groot)ouder of leerkracht en proberen een antwoord te bieden op veel gestelde vragen.

Ziektebeelden binnen de kinderreumatologie

Reumatische ziekten bij kinderen worden meestal veroorzaakt door een auto-immune of auto-inflammatoire aandoening van de gewrichten, spieren, bloedvaten en/of andere organen. *Oorzaken °Autoimmuun vs autoinflammatoir *Wat doet ons afweersysteem *Overzicht verschillende aandoeningen

Behandelingsopties voor kinderreuma

Welke behandelingen zijn er voor kinderreuma: *Medicatie *Kinesitherapie *Bewegen *Heeft voeding een plek in de behandeling van kinderreuma?

Leven met kinderreuma

Kinderreuma is een chronische ziekte: dit betekent een uitdaging. Het kind is soms ziek, moe, heeft pijn en kan daardoor niet altijd zomaar doen wat het wil. Ook voor de ouders en de omgeving is dit een uitdaging. Een multidisciplinaire zorg is dan ook geen overbodige luxe.

Waar kan ik terecht?

Waar vinden we een kinderreumatoloog, wat als een kind niet voltijds naar school kan, hoe regel ik als ouder mijn afwezigheden op het werk...? Wegwijs in de mogelijkheden

Prikangst overwinnen

Voor vele kinderen, jongeren én ouders, is het wekelijkse prik-moment een waar ‘drama’. Maar dat hoeft het niet te zijn! Mama Mary ging samen met de 5-jarige Ella aan de slag met onze tips en werkte een stappenplan uit waarbij Ella zich veilig kon voelen.

Kijk, mijn gewrichten

Kijk, mijn gewrichten door Noozi: voor nieuwsgierige kinderen die graag weten wat kinderreuma nu eigenlijk is

Osteoporose bij kinderreuma: een complex verhaal

Kinderreuma kan om verschillende redenen gepaard gaan met botontkalking. Gezonde voeding en voldoende bewegen zijn noodzakelijk om je botgezondheid op peil te brengen

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x