Resultaat Bachelorproef Toegepaste psychologie Thomas More 2022

In kader van deze bachelorproef hebben zes laatstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie aan de Thomas More Hogeschool een onderzoek uitgevoerd dat de psychologische noden bevraagd bij ouders van kinderen met kinderreuma. Uit bestaande literatuur en semi-gestructureerde interviews kwamen de noden van de ouders naar boven die onderverdeeld konden worden in 5 thema’s, namelijk: medicatie, ondersteuning voor het kind, zelfzorg en ondersteuning voor de ouder, de omgeving en het hulpaanbod. vervolgens werd er ook een draaiboek ontwikkelt voor een psycho-educatie hierover. 
Hieronder zal er per thema een korte beschrijving gegeven worden van de bevindingen, aangevuld met nuttige links en ‘tips and tricks’. 


Medicatie 

Ouders hebben vaak vragen en bezorgdheden rond (de inname van) medicatie. Heeft u ook vragen over hoe u uw kind kan ondersteunen bij het innemen van medicatie? Klik op onderstaande link voor meer informatie! 

Afleiding helpt vaak bij kinderen en kan toegepast worden bij het toedienen van medicatie, maar ook in stresserende situaties zoals bv: een doktersafspraak, een lange autorit, een schoolfeest, ... Om uw kind hier in te kunnen bijstaan kunt u met hem/haar een sensorische doos maken. Dit is bedoeld om de zintuigen van uw kind te activeren en hen af te leiden van negatieve gedachten. Het helpt bij overprikkeling en kan gezien worden als een ontspanningstechniek voor jonge kinderen. In onderstaande link kunt u een DIY fiche vinden voor het maken van een sensorische doos.

Zie hieronder ook een handige video over het overwinnen van prikangst.


Ondersteuning kind

Het ondersteunen van uw kind wanneer zij pijn lijden is iets dat verschillende moeilijkheden met zich meebrengt. Als ouder is dit niet altijd even gemakkelijk om emotionele steun te bieden. Wilt u hier meer over weten? Klik op onderstaande link!


Zelfzorg en ondersteuning ouder

Meermaals is uit de interviews gebleken dat het vinden van de balans tussen zorgen voor uw kind en zorgen voor uzelf niet eenvoudig is. Uiteraard staat het kind altijd op de eerste plaats, echter mogen de ouders zelf ook niet vergeten worden. Stress, angst, onzekerheid, gebrek aan ontspanning, …, dit zijn allemaal voorbeelden die wij gehoord hebben van de geïnterviewde ouders. Een ouder die goed voor zichzelf zorgt, kan ook beter voor zijn/haar kind zorgen, maar zelfzorg vereist tijd en moeite. Dit gaat vaak in tegen het stereotype beeld; zorgen voor uw kind ten koste van uzelf. Soms moet u als ouder durven loslaten en de zorg overdragen aan kennissen of vrienden om zo tijd voor uzelf en uw partner vrij te maken. Voor meer informatie over hoe u aan zelfzorg kunt doen, zonder dat de zorg voor uw kind vermindert, vindt u hier.


Omgeving

De diagnose kinderreuma heeft niet enkel een impact op het kind en de ouders, maar ook op de broers, zussen, andere familieleden, vrienden, collega’s, klasgenoten, leerkrachten, … Zij komen hier ook (on)rechtstreeks mee in contact. Voor deze bachelorproef werd onderzocht hoe de term ‘kinderreuma’ best gecommuniceerd kan worden, om zo het begrip en de kennis over de aandoening te verbreden in de omgeving. In onderstaande links kan u tips en tricks hier rond terugvinden.


Hulpaanbod
In onderstaande link vindt u een beknopte selectie van het bestaande hulpaanbod.


Indien u geïnteresseerd bent in het volgen van deze psycho-educatie, contacteer dan ORKA@kinderreuma.org .Resultaat Bachelorproef Toegepaste psychologie Thomas More 2022
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x