Thomas More Bachelorproef Toegepaste psychologie 2021-2022

Focusgroep: ervaringen met chronische ziekte (kinderreuma)

Academiejaar 2021-2022

Als onderdeel van een bachelorproef van de opleiding Toegepaste Psychologie wordt er informatie verzameld over de noden van ouders van kinderen met kinderreuma. Zo kan er een effectieve en nuttige psychoeducatie uitgewerkt worden.

ORKA werkt mee aan dit onderzoek omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van het in kaart brengen van ervaringen van ouders en kinderen. 

Thema's die aan bod kunnen komen tijdens de focusgroep:

  • omgaan met de diagnose

  • hoe ondersteun jij als ouder je kind op emotioneel vlak doorheen het ziekteproces 

  • balans vinden en bewaren tussen zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf 

  • steun vanuit de omgeving

De focusgroep vindt online plaats op 1 februari 2022 (19u00) of 5 februari 2022 (14u00) via Teams en duurt ongeveer twee uur (inclusief pauze), een link hiervoor ontvangt u een week voor de focusgroep. 

We doen een warme oproep aan de ouders van al onze kinderen (tot 16 jaar) om deze kans te grijpen: we hebben jullie ervaringsdeskundige stem nodig!


Thomas More Bachelorproef Toegepaste psychologie 2021-2022
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x