Kinderreuma en corona: aanbevelingen door Europese kinderreumatologen

21 oktober 2020

Er zijn enkele registers waarin de gevallen (en het ziekteverloop) van COVID-19 infectie bij kinderen en jongeren met een bestaande reumatische aandoening worden gerapporteerd.

Op basis van de huidige gegevens worden kinderen en jongeren met reumatische ziekten niet geacht een verhoogd risico te lopen om besmet te worden of om een ernstig ziekteverloop te hebben. Daarom raden ze momenteel aan dat kinderen met reumatische aandoeningen die medicijnen gebruiken, alle therapieën gewoon voortzetten.

Stop niet met het geven van medicijnen, inclusief methotrexaat (MTX) en biologische geneesmiddelen, zonder de reumatoloog te raadplegen. Stoppen met de behandeling kan een opflakkering van de reumatische aandoening veroorzaken.

Mits inachtneming van de genoemde voorzorgsmaatregelen kunnen deze kinderen en jongeren naar school, educatieve en sociale activiteiten gaan.

Het is wél zo dat pediatrische reumapatiënten mogelijk een hoger risico lopen op COVID-19 als ze corticosteroïdenkrijgen in een dosis hoger dan 0,5 mg / kg / dag of een immunosuppressieve behandeling krijgen, zoals cyclofosfamide en rituximab. Raadpleeg in dat geval uw kinderreumatoloog.

Het filmpje dat gemaakt werd in samenwerking tussen WORDday en PReS zet de aanbevelingen nog eens op een rijtje.


Update van de aanbevelingen 

(oktober 2020)

1. Blijf op de hoogte en volg de aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid / National Public Health Care van uw land.

2. Zorg ervoor dat u alle hygiëneaanbevelingen nauwgezet opvolgt.

Eenvoudige maatregelen zullen waarschijnlijk helpen om uw gezondheid en die van uw familie en vrienden te behouden:

  • Draag een masker. Respecteer de sociale afstand. Minimaal 1,5 meter wordt aanbevolen
  • Raak uw gezicht niet aan.
  • Hoesten of niezen dient plaats te vinden in een elleboog of papieren zakdoek en deze laatste moet veilig worden weggegooid.
  • Was uw handen zeer regelmatig gedurende ten minste 20 seconden met water en zeep. Droog de handen daarna grondig af.
  • Gebruik wegwerpzakdoekjes.
  • We moeten elkaar begroeten zonder elkaar de hand te schudden en knuffels vermijden.

3. De huidige beschikbare wetenschappelijke gegevens tonen een lagere incidentie van ziekten en morbiditeit bij kinderen. Daarom raden we momenteel aan dat kinderen met reumatische aandoeningen die medicatie gebruiken, alle therapieën zoals gewoonlijk voort te zetten.

Stop niet met het innemen van uw medicijnen, inclusief methotrexaat (MTX) en biologische geneesmiddelen, zonder uw reumatoloog te raadplegen. Dit kan een opflakkering van uw reumatische aandoening veroorzaken.

Houd er rekening mee dat de aanbevelingen in dit stadium van land tot land kunnen verschillen.

4. Als u een behandeling met corticosteroïden krijgt, raadpleeg dan uw reumatoloog over mogelijke dosisaanpassingen

5. Volg de aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid / Nationale Volksgezondheidszorg / Ministerie van Onderwijs van uw land met betrekking tot deelname aan school en activiteiten.

De huidige kennis toont aan dat patiënten die MTX of biologische geneesmiddelen (anti-TNF, anti-IL-1, anti-IL-6) krijgen als monotherapie of een combinatie van MTX- en anti-TNF-medicatie, of mycofenolaat, cyclosporine, niet geacht worden een verhoogd risico te lopen corona oplopen of een ernstige ziekte hebben. Ze kunnen deelnemen aan school-, educatieve en sociale activiteiten met de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen.

Bedenk dat pediatrische reumapatiënten mogelijk een hoger risico lopen op COVID-19 als ze corticosteroïden> 0,5 mg / kg / d of een immunosuppressieve behandeling krijgen, zoals cyclofosfamide en rituximab. Raadpleeg in dat geval uw kinderreumatoloog.

6. Patiënten in isolatie of in quarantaine (zonder symptomen) moeten de therapie op de gebruikelijke manier voortzetten.

Voor asymptomatische patiënten die positief testten op COVID-19, vraag uw arts of u de behandeling moet voortzetten of stopzetten. Op basis van de huidige kennis kunt u de therapie waarschijnlijk voortzetten.

7. Volg bij koorts en het vermoeden van een infectieziekte het advies van uw land voor toegang tot gezondheidszorg en om te testen op COVID-19. Stop in de tussentijd met MTX en neem voor advies contact op met uw behandelende reumatoloog als u biologische geneesmiddelen gebruikt.

Als u symptomatisch en positief bent voor COVID-19, raadpleeg dan uw arts over het voortzetten van de medicatie.

8. In het geval dat u een routinematige reumatologische afspraak heeft, overweeg dan om uw huisarts of reumatoloog te vragen of dit essentieel is, of dat het telefonisch of via een ander apparaat op afstand ("telegeneeskunde") kan worden uitgevoerd. Deze voorziening kan variëren in beschikbaarheid voor verschillende zorginstellingen.

9. Iedereen, inclusief patiënten met pediatrische reumatische aandoeningen; vermijdt onnodig reizen en mensenmassa's.

10. Ik wens je een goede gezondheid en dat we allemaal snel kunnen terugkeren naar het 'normale' leven. 


Kinderreuma en corona: aanbevelingen door Europese kinderreumatologen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x